Salsila Seydina Isa Al-Masih

Itu dikayuh sini atawa video ma bahasa Sama pasalan Seydina Isa Al-Masih Aleyhi Salam. Kajarihan itu bey nowwah waktu masa, hangkan na actors bey nipakey supaya tapintang-tabi. Itu leh mahagih ni sangpuh ka ruwa.

Makajari du sab ni-ndah beteh sini heya pattah-na bang ni-klik miitu ma http://www.inspirationalfilms.com/av/watch.html.

Taukab peen, ya pihahun 'Sama, Southern'.