Kitab Jabur

Itu saga surah bey nisulat leh Nabi Daud. Ma saga juran itu,

tandah-tabi pangandol-na ma Allahu Taala, labi awla na

ma waktu-na bey kalabey tiksah. Maka takoonan-tabi

bang beteh ingga heya aseh-lasa Tuhan ma ummat-na.

Muramurahan nitaymah leh-tabi min ikhlas pangateyan-tabi.